Weekly Weather Update 04-10 March 2024

Kuyambira mawa Lolemba pa 4 March kufika Lamulungu pa 10 March 2024, tiyembekezere nyengo ya mitambo ndipo kugwa mvula ya mabingu m’madera ambiri yomwe igwe ya mphamvu m’madera ochulukirapo makamaka m’madera okwera, am’chigawo cha kumpoto komanso am’mphepete mwa nyanja ya Malawi. Izi zikhale chonchi kamba ka dera lodzetsa mvula lotchedwa ITCZ. Chiopsezo chakusefukira kwa madzi chikhala chokwera m’madera ena monga m’madera am’mphepete mwa nyanja ya Malawi, komanso m’madera otsika ndi m’malo omwe kumakonda kusefukira madzi. Pali kuthekera kwakukulu kwa Namondwe kubadwa munyanja ya m’chere ya India pakati pa dziko la Madagascar ndi Mozambique musabatayi. Pakadali pano, sizinadziwike njira imene Namondweyu angatenge akabadwa.Nthambi ya Zanyengo ndi Kusintha kwa Nyengo ipitiriza kuchita kauniuni wa Namondweyu ndikukudziwitsani momwe atayendere.

From tomorrow on Monday 4th March to Sunday 10th March 2024 expect cloudy conditions coupled with scattered thunderstorms with locally heavy rain. The rains are expected to be locally heavy mainly over highlands, northern and lakeshore areas. This will be due to the influence of the Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ). Threat of Flash Flood will be very high mainly over lakeshore, low lying and flood prone areas.

Meanwhile, the department is also monitoring low pressure developments in the Mozambique Channel that are likely to develop into a Cyclone later this week. Currently, there is no clear path that the impending Cyclone will take if it develops. As such, DCCMS will keep monitoring the situation and update the Malawi nation accordingly.